Wijkvereniging

Vlietpoort, de mooiste wijk van Leiden, heeft een actieve wijkvereniging.

 

Onze wijkvereniging behartigt ondermeer de belangen van de wijk bij de gemeente, onder andere met betrekking tot parkeren, zwembad de Vliet, de plannen rond het Lammenschansplein en 'Leiden van het gas af'.

Het is belangrijk een sterke wijkvereniging te vormen.

 

In de contacten met de gemeente staan we een stuk sterker als iedere wijkbewoner lid is van de wijkvereniging.

In het submenu onder Wijkvereniging vindt u de informatie over het lidmaatschap.

 

Communicatie naar de wijkbewoners vindt plaats via een digitale Nieuwbrief.

 

Twee maal per jaar organiseren we een gezellige bijeenkomst voor de bewoners en bedrijven.

Elke zomer houden we een borrel rond de haven en we organiseren iets rondom Kerst.

 

Uiteraard wordt er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

Meer informatie betreffende de wijkvereniging, het bestuur en aanverwante zaken, vindt u onder de submenu's.