Beste Vlietpoortbewoners en leden van de Wijkvereniging Vlietpoort,       

 

Winter/Nieuwjaarsborrel

Supergezellig, die winterborrel!...  was de feed back die we ontvingen. Dat was een groot succes dus en voor herhaling vatbaar. We houden het in gedachten. Met dank aan onze gastvrouw en gastheer Theolieke en Hans Smit.

 

ALV 2023 – op 18 april a.s. 

De Algemene Leden Vergadering van de wijkvereniging staat gepland op dinsdag 18 april a.s.

Details over tijd en plaats volgen. De definitieve agenda voor de ALV wordt binnenkort verzonden. 

 

Invoeren betaald parkeren in de wijk

Het ziet er naar uit dat het betaald parkeren in de wijk eind 2023/begin 2024 zal worden ingevoerd. De verwachting is dat het nieuwe zwembad/de schaatsbaan voor de zomervakantie open gaan. Dit kan extra parkeerdruk veroorzaken in onze wijk. Zodra er meer concrete info is over het betaald parkeren in de wijk zal uw bestuur proberen een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren over het betaald parkeren, zodat alle vragen beantwoord kunnen worden. 

 

Zandoverslag

Mede wijkbewoner Hans Link heeft geïnformeerd naar de plannen m.b.t. de zandoverslag aan de overkant van de Trekvliet met het volgende resultaat:

- De provincie heeft nog geen vervangende locatie gevonden voor de zandoverslag, dus voorlopig blijft de situatie zoals die is.
- Plannen voor een zgn. overslagpunt (van vrachtwagen naar electro-boot en omgekeerd) zijn nog niet uitgewerkt. Zodra er nieuws is omtrent eventuele plannen zullen de bewoners in de wijk hierover worden ingelicht.  

 

Voortgang aquathermie onderzoek

(aquathermie: het verwarmen/koelen van gebouwen door het gebruik van warmte uit oppervlaktewater)

Zoals eerder bericht heeft de wijkvereniging het initiatief genomen, met subsidie van de provincie, om een onderzoek te laten uitvoeren door Infinitus, naar de mogelijkheden van aquathermie in onze wijk. 

Bijgaand ontvangt u namens de wijkvereniging een korte enquête om inzicht te verzamelen over de energie behoefte in de wijk. Lees daarover meer op de volgende pagina.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Wijkvereniging Vlietpoort