WhatsApp Buurtpreventie

 

Binnen onze wijk maken we gebruik van WhatsApp Buurt Preventie. 

 

In de 'Calamiteiten appgroep' kunnen buurtbewoners elkaar attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt.

Op deze manier kunnen buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in de wijk. 

 

Naast de Calamiteiten appgroep is er ook een 'Sociale appgroep'.

Deze kan gebruikt worden bij overige vragen/opmerkingen binnen de wijk.

 

Mocht u zich willen aanmelden voor een of beide wijkapps, stuur dan een berichtje met naam aan Theolieke: +31636178281