Bewoners

Deze informatie zal binnenkort alleen toegankelijk zijn voor bewoners van onze wijk en de contactpersonen van de bedrijven. U krijgt na de ALV van 24 mei een wachtwoord via het mailadres waarop u ook de Nieuwsbrief ontvangt.

Ontvangt u deze niet, maar bent u wel bewoner van onze wijk, dan kunt u contact opnemen via info@vlietpoort.nl

 

Regelmatig verschijnt er in onze wijk een Nieuwsbrief.

De meest recente Nieuwsbrief kunt u daar lezen.

 

De Nieuwsbrieven van het afgelopen jaar kunt u straks teruglezen bij Eerdere Nieuwsbrieven.

 

Binnen onze wijk is er WhatsApp Buurtpreventie. Meer informatie daarover staat onder het betreffende submenu.

 

In het submenu Wijkagent leest u wie momenteel onze wijk agent is en hoe u met hem in contact kunt komen.

 

Heeft u mooie of leuke foto's van onze wijk?

We plaatsen ze graag bij Foto's.

 

Wist u dat onze wijk ook een eigen besloten Facebook pagina heeft?

Hoe u zich hierbij aan kunt sluiten, leest u binnenkort onder Facebook.