Informatieavond Bedrijventerrein Vlietzone Midden

 

1 november 2022 was er een informatie avond over de plannen omtrent het Bedrijventerrein Vlietzone Midden.

 

De verenigingen die op dit terrein een verenigingsgebouw hebben, moeten vertrekken.

Voor drie verenigingen: de LCKV, Leiden Road Runners Club en de Stichting Jeugddorp worden andere locaties gezocht, de rest moet zelf uitzoeken waar ze heen gaan. Deze schifting is volgens de gemeente op basis van “maatschappelijke relevantie”.

 

Er is nog geen definitief plan; het enige wat nu bekend is dat het een bedrijventerrein wordt.

Tot nu toe is alleen bekend dat er een nieuwe Stads Gemeentewerf komt en een hoogspanningsstation van Liander.

Samen ongeveer goed voor driekwart van de huidige oppervlakte, een kwart is dus nog onzeker.

Een Stads Gemeentewerf bestaat voornamelijk uit kantoorruimte, parkeergelegenheid en garages voor gemeentevoertuigen en een werkplaats voor klein onderhoud. Denk hierbij aan schilderwerk en vervaardigen en opslag van verkeersborden. De voertuigen zijn onder andere vrachtwagens, zuigwagens, pick-ups, bestelauto's, veegwagentjes, personenauto's en scooters. 

De Stads Gemeentewerf is ter vervanging van de huidige werf aan de Kenauweg en Admiraal Banckertweg er komt hier dus geen milieustraat of anderzijds opslag/inzamelplek van afval. Het plan is wel om in de toekomst een tweede milieustraat ("Duurzaamheidsplein") te realiseren op de locatie aan de Kenauweg.

 

De gemeente geeft aan:

- Wat de omwonenden van deze verandering gaan merken, is vooral iets meer verkeersdruk.  

's Morgens zullen veel voertuigen de stad in trekken en 's middags weer terugkomen. Men beweert dat dit op de huidige verkeersdrukte weinig impact zal hebben. Ook zouden de meeste werknemers met de fiets naar het werk komen en er wordt door kantoorpersoneel steeds meer thuis gewerkt. 

- Van het onderstation van Liander zal weinig overlast zijn aangezien dit onbemand is. Er komen ook hoogspanningsmasten, alles gaat onder de grond.

 

Op en om het terrein staan veel bomen. De bomen om het terrein wil men behouden, de bomen op het terrein moeten verdwijnen en zullen gecompenseerd worden. Er zal ter compensatie van de verstening tevens gecompenseerd worden met water, bijvoorbeeld een vijver. 

De ingang wordt mogelijk aangepast, maar blijft op dezelfde locatie die nu ook gebruikt wordt. Dit heeft te maken met het feit dat de Voorschoterweg een N weg is (N447)  en dus van de provincie. Er werd door omwonenden nog geopperd om de snelheid van 70 km naar 50 km te verlagen. Het antwoord was: "Daar gaat de gemeente niet over en de provincie wil dat niet". 

 

Er is een pagina aangemaakt op "participatieplatform Doemee Leiden" https://doemee.leiden.nl waar je op de plannen kunt reageren. Op deze pagina staat ook de Powerpoint presentatie van de informatieavond. 

Er is nog weinig informatie omdat er nog geen tekeningen zijn, het is alleen nog een Raadsbesluit. (Vastgesteld besluit bij RV 21_0061 Start projecten Vlietzone-Midden, Sportpark De Mors, Gemeentewerf en Duurzaamheidsplein)

Op deze pagina staat ook de powerpointpresentatie van de informatieavond.

Volgens de planning zal in 2025 worden begonnen met het bouwrijp maken en zal in januari 2026 worden begonnen met de bouw. 

 

dtC6PYQYflc8iUbY.png