Beste Vlietpoortbewoners en leden van de Wijkvereniging Vlietpoort,

 

Ons idyllische wijkje bevindt zich middenin verschillende bouwprojecten die uitgevoerd worden in en om onze woningen, en dat veroorzaakt nogal wat ongemak voor ons, haar bewoners.

 

Na het luidruchtige heien voor de nieuwe schaatshal en het overdekte zwembad, zien we de parkeermogelijkheden in de wijk flink gereduceerd ten gevolge van de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van het Lammenschansplein, inclusief beide bruggen, de Lammebrug en de Trekvlietbrug, die het plein verbinden. 

https://rijnlandroute.nl/wat-gebeurt-er-in-2022-bij-de-europaweg/

 

En op dit moment is het nog niet duidelijk welk effect het nieuwbouw project ‘Blei’ van 128 appartementen op de hoek van de Rooseveltstraat op ons al drukke kruispunt zal hebben. 

 

Gelukkig kunnen we nog ongestoord wandelen langs het Jaagpad en mijmeren op een bankje aan de haven. 😊

 

Het bestuur van uw wijkvereniging houdt de ontwikkelingen in en rondom de wijk in de gaten, neemt contact op met Gemeente, Wijkagent, Wijkregisseur en indien nodig, met contactpersonen van de verschillende projecten. 

Zo is Rianne van Vuren, projectleider vanuit de Provincie Zuid Holland voor de Rijnlandroute, uitgenodigd op onze aankomende Algemene Leden Vergadering om ons een update te geven van de werkzaamheden m.b.t. de herinrichting Lammenschansplein. De ALV Wijkvereniging Vlietpoort staat gepland op dinsdag 24 mei a.s. om 20.00 uur. (zie pag 2 voor concept agenda).

 

Daarnaast zorgen we ervoor dat het gezellig blijft in de wijk door onderhoud aan de plantenbakken te bekostigen, een wijkborrel/bbq in de zomer aan te bieden, kerstverlichting op te hangen, de veiligheid in de wijk in de gaten te houden (zie onder agendapunt 5- Oversteek Voorschoterweg) en de wijk op te schonen (zie onder agendapunt 6- Om het zwerfafval te lijf te gaan zullen 5 afvalknijpers op strategische plekken in de wijk worden geplaatst, zodat bewoners die een opruimrondje willen doen hier gebruik van kunnen maken).

 

Ons ledental is vorig jaar gestegen en we hopen ook dit jaar weer nieuwe leden te mogen verwelkomen, zodat we sterker staan in onderhandelingen met de verschillende organisaties.

 

 

 

 

 

UITNODIGING AAN LEDEN

 

Algemene Leden Vergadering 

Wijkvereniging Vlietpoort

DINSDAG 24 MEI 20.00 UUR

Vergaderruimte Prodeba

 

Middels deze nieuwsbrief nodigen we alle leden uit om deel te nemen aan de ALV op dinsdag 24 mei a.s. 20.00uur in het gebouw van Prodeba in de wijk. 

 

Agenda:

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Verslag vorige ALV

 4. Vaststellen Jaarverslag + Jaarrekening (inclusief bevindingen kascommissie)

 5. Ontwikkelingen in de wijk:

 • Europaweg / Lammenschansplein – Rianne van Vuren komt deze actualiteit toelichten

 • SCAL

 • Vlietzone

 • Oversteek Voorschoterweg

 • Zwembad en IJsbaan De Vliet

 1. Schone wijk: knijpers verdelen per straat

 2. Gezamenlijke inkoop warmtepompen

 3. Rondvraag

 • Afscheid Theolieke

 1. Sluiting

 2. Borrel

 

De ALV is toegankelijk voor leden van de Wijkvereniging Vlietpoort. U bent lid als u in 2021 de jaarlijkse bijdrage van €20,00 betaald hebt of als u zich voor 24 mei a.s. aanmeldt. 

 

Wilt u lid worden stuurt u dan een email naar info@vlietpoort.nl met naam, adres, telefoonnummer, zodat we u kunnen toevoegen aan de mailinglist en informeren over de wijk-apps. Kosten per jaar zijn € 20,00 per huishouden. 

 

 

Tot ziens op de ALV,

Uw bestuur:

Hein Griffioen, voorzitter 

Arjen Bonestroo, secretaris 

Hans Smit, penningmeester

Theolieke Smit, algemeen bestuurslid

Jan Cannoo, algemeen bestuurslid

Petra Helsloot, algemeen bestuurslid 

Marijke Verplancke, algemeen bestuurslid