Bouwplannen & Ontwikkelingen

Rijnlandroute
De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk via het zuiden van Leiden naar de A4 bij Zoeterwoude. 
Belangrijk deelproject is de N434, een nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A4. De weg bestaat ondermeer uit de circa 2,5 kilometer lange Corbulotunnel, die naar verwachting op 5 juli 2024 geopend wordt.
De N206 Europaweg krijgt in iedere rijrichting 2 rijstroken. Het Lammenschansplein gaat op de schop. De Lammebrug en de Trekvlietbrug worden vervangen. Boskalis is aangesteld als aannemer.
Voor meer en actuele informatie: https://rijnlandroute.nl/
Werkzaamheden kabels en leidingen Europaweg
De afgelopen maanden zijn mantelbuizen geplaatst zijn in het projectgebied van de Europaweg. Op dit moment wordt een deel van de nieuwe kabels en leidingen aangebracht in de mantelbuizen.
Esthetisch Programma van Eisen Europaweg
In het EPvE staan de eisen beschreven die gesteld worden aan de landschappelijke inpassing van de Europaweg en de vormgeving van bouwwerken zoals bruggen en fietsonderdoorgangen. 
SCAL-locatie Rooseveltstraat
Op de SCAL-locatie (Rooseveltstraat 65) wil ontwikkelaar Immo Selekt ongeveer 128 nieuwe huurwoningen bouwen. Dit sluit aan bij de vraag in de buurt naar huurwoningen, van zowel gemiddelde als hoge(re) huurprijs. In de plannen is er op de begane grond ook ruimte voor bedrijfs-, commerciële- of maatschappelijke functies.
Voor meer informatie: https://bleileiden.nl
Vlietzone
De Vlietzone is het gebied dat wordt omringd door sportpark de Vliet, de Voorschoterweg, het complex van de waterzuivering en het water van De Vliet. In die rechthoek staan barakken waar diverse verenigingen onderdak hebben zoals een kindervakantieclub Jeugddorp, een muziekvereniging en een hondenclub. Ook de stenen onderkomens van Road Runners en LCKV staan er.
De plannen van de gemeente met dit gebied zijn onder meer te vinden op:
Lammenschans­driehoek
De Lammenschansdriehoek is volop in ontwikkeling.  Het kantorengebied verandert stap voor stap in een nieuwe stadswijk waar wonen, werken, studeren en recreëren samenkomen. 
Bouwplannen voor recreatiewoningen Vlietlanden
Dutch Lake Residence ontwikkelt de komende jaren een prachtig gebied voor recreatiewoningen. In de rust en natuur van Vlietland en toch midden in de Randstad.
Voor meer informatie: https://dutchlakeresidence.nl