Aquathermie

Thermische energie uit oppervlakte- (TEO), afval- (TEA), drinkwater (TED)

 

Onze wijk ligt in Leiden Zuid-West, het gebied in Leiden dat als eerste van het gas gaat (2035). Doordat de wijk aan twee kanten wordt begrensd door oppervlaktewater (Trekvliet en Vliet) en bovendien een eigen binnenhaven heeft, is TEO (warmte uit oppervlaktewater) het onderzoeken waard. Daarnaast ligt de wijk relatief dicht bij de afvalwaterzuivering, waardoor TEA (uit afvalwater) ook een optie lijkt. Net als TED (uit drinkwater), aangezien er een enorme drinkwaterleiding van Dunea langs de wijk loopt.

De wijkvereniging wil het bedrijf Infinitus een project onderzoek laten uitvoeren ter verkenning van de haalbaarheid van aquathermie in de Vlietpoort. Voor dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie en zodoende zijn er geen kosten aan verbonden voor de wijkvereniging. De Provincie stelt als eis aan de financiering dat de resultaten publiek worden gemaakt, daar is geen bezwaar tegen. Voor vragen kunt u terecht bij Hein Griffioen of (in de Toren) bij Wim Jan Trügg (VvE Toren met portefeuille duurzaamheid). Een spannend en innovatief project. Wordt vervolgd.