Lidmaatschap wijkvereniging

Het is belangrijk een sterke wijkvereniging te vormen.

In de contacten met de gemeente staan we een stuk sterker als iedere wijkbewoner lid is van de wijkvereniging.

 

De contributie voor het lidmaatschap van de wijkvereniging bedraagt € 20.00 per huishouden per jaar.

 

Wilt u lid worden, wat wij van harte aanbevelen, dan kunt u onder vermelding van naam en adres, u aanmelden via info@vlietpoort.nl  Wij mailen u dan het aanmeldingsformulier.

 

 

Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie.

De contributie van € 20.00 kunt u overmaken op rekening NL 16 INGB 00059.83.662 t.n.v. Wijkvereniging Vlietpoort te Leiden o.v.v. Contributie en uw adres.

Het lidmaatschap kan te allen tijde door het lid worden opgezegd en zal dan worden beëindigd aan het einde van het lopende kalenderjaar. Bij verhuizing uit de wijk, zullen wij uw lidmaatschap zelf beëindigen.