Lopende zaken

 

 

 

Herziening provinciaal inpassingsplan N206 Europaweg definitief

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag 12 oktober 2022 de partiële herziening van het provinciaal inpassingsplan (PIP) RijnlandRoute vastgesteld.

Alle besluiten en bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage: van maandag 31 oktober tot en met maandag 12 december 2022.

Op dinsdag 8 november 2022 wordt een informatieavond over de N206 Europaweg georganiseerd

Meer informatie over deze avond volgt binnenkort op de website https://rijnlandroute.nl/actueel/

 

 

 

Werkzaamheden kabels en leidingen Delftse Jaagpad 

 

Er wordt nog steeds gewerkt aan het verleggen en aansluiten van de kabels en leidingen. Daarnaast worden er de komende periode nog “oude” kabels en leidingen weg gehaald op verschillende locaties.

Door de hoeveelheid en complexiteit van de te verleggen kabels en leidingen is het onvermijdelijk om het werk in verschillende fases uit te voeren.

 

Bouwplannen SCAL-Locatie Rooseveltstraat

Per 2 mei 2022 verhuist het SCAL naar Rooseveltstraat 18 om plaats te maken voor het nieuwbouwproject BLEI

Informatie over de bouwplannen op de SCAL-Locatie vindt u op bleileiden.nl

 

 

 

 

Nieuwbouwproject BLEI

BLEI wordt een stoer nieuwbouwcomplex met ruimte voor wonen, werken én veel groen. Wonen zonder aardgas, met zonnepanelen en regenwater dat wordt opgevangen. Trapsgewijs gebouwd als een hoek, met groene dakterrassen om een binnentuin van maar liefst 1.875 m². Onder dit groene hart liggen een parkeergarage en een grote fietsenstalling.De ambitie is om van de binnentuin een klein ecosysteem te maken. Met onder meer vogelbadjes, vogelnestjes, insectenhotels, bijenstenen en een diversiteit aan planten speciaal voor vogels, insecten en vlinders. bleileiden.nl