ActueelActueel bevat verder de volgende submenu's:

 

Vlietzone - Midden

Op 30 januari heeft het college van de gemeente Leiden het Kaderbesluit Vlietzone-Midden ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is een volgende stap gezet in de realisatie van een klein bedrijventerrein in het gebied tussen het nieuwe Combibad-IJshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg. Inmiddels zijn de data van verdere behandeling door

de gemeenteraad van het Kaderbesluit Vlietzone-Midden bekend: 

  • 14 maart 2024: Commissie Werk en Middelen (horen/inspreken)
  • 11 april 2024: Commissie Werk en Middelen (inhoudelijke behandeling)
  • 16 mei 2024: Gemeenteraad (besluitvorming) 

 N206 Europaweg

De herziening van het  provinciaal inpassingsplan (PIP) N206 Europaweg is definitief.

Op 8 november vond een informatieavond plaats. Het verslag van deze informatieavond staat op de website van de Rijnlandroute: https://rijnlandroute.nl/actueel/

Een indruk van de toekomstige situatie vindt u op http://www.rijnlandrouteinbeeld.nl/#Overzicht_Lammenschansplein/Toekomstige_situatie/

 

Aquathermie: thermische energie uit oppervlakte- (TEO), afval- (TEA), drinkwater (TED)

De wijkvereniging wil het bedrijf Infinitus een project onderzoek laten uitvoeren ter verkenning van de haalbaarheid van aquathermie in de Vlietpoort. Voor dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie en zodoende zijn er geen kosten aan verbonden voor de wijkvereniging. 

 

Lopende zaken

Onder lopende zaken vindt u informatie over wat er op dit moment van belang is voor de wijk

 

Bouwontwikkelingen

Er staat een hoop te gebeuren rondom onze wijk

Wij hebben deze informatie verzameld onder het submenu bouwontwikkelingen

Als u nog informatie mist, voel u vrij om ons hierover te informeren via info@vlietpoort.nl

I