ActueelActueel bevat verder de volgende submenu's:

 

Vlietzone - Midden

Op dinsdag 1 november 2022 vond een informatieavond plaats voor omwonenden en andere belanghebbenden over de ontwikkelingen in het gebied. Een kort verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

De wijkvereniging volgt de ontwikkelingen en is gevraagd input te geven. Zie de Nieuwsbrief najaar 2022. 

Meer informatie vindt u op de site van de gemeente https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/bedrijventerrein-vlietzone-midden/ en op het participatieplatform "Doemee Leiden" https://doemee.leiden.nl 

 

N206 Europaweg

De herziening van het  provinciaal inpassingsplan (PIP) N206 Europaweg is definitief.

Op 8 november vond een informatieavond plaats. Het verslag van deze informatieavond staat op de website van de Rijnlandroute: https://rijnlandroute.nl/actueel/

Een indruk van de toekomstige situatie vindt u op http://www.rijnlandrouteinbeeld.nl/#Overzicht_Lammenschansplein/Toekomstige_situatie/

 

Aquathermie: thermische energie uit oppervlakte- (TEO), afval- (TEA), drinkwater (TED)

De wijkvereniging wil het bedrijf Infinitus een project onderzoek laten uitvoeren ter verkenning van de haalbaarheid van aquathermie in de Vlietpoort. Voor dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie en zodoende zijn er geen kosten aan verbonden voor de wijkvereniging. 

 

Lopende zaken

Onder lopende zaken vindt u informatie over wat er op dit moment van belang is voor de wijk

 

Bouwontwikkelingen

Er staat een hoop te gebeuren rondom onze wijk

Wij hebben deze informatie verzameld onder het submenu bouwontwikkelingen

Als u nog informatie mist, voel u vrij om ons hierover te informeren via info@vlietpoort.nl

I