Lopende zaken

 

 

Werkzaamheden kabels en leidingen Delftse Jaagpad 

 

Begin april wordt gestart met fase drie van de verleggingen: dan gaan andere aannemers aan de slag met het verleggen en aansluiten van de kabels namens de telecombedrijven. Daarnaast worden er de komende periode nog “oude” kabels en leidingen weg gehaald op verschillende locaties.

De directe omgeving wordt per brief geïnformeerd over waar en wanneer er gewerkt wordt en wat dit voor omwonenden betekent. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen nog plaatsvinden tot de start van de bouwvak in deze regio (tot en met juli a.s.).

Door de hoeveelheid en complexiteit van de te verleggen kabels en leidingen is het onvermijdelijk om het werk in verschillende fases uit te voeren Dankzij een langdurige voorbereiding en medewerking van alle partijen hebben we deze verleggingen kunnen beperken tot drie fases om daarmee de hinder zo veel als mogelijk te beperken. 

Helaas zijn wij als wijk niet geïnformeerd over deze werkzaamheden. De wijkvereniging probeert alsnog duidelijkheid te krijgen over de aard en de duur van de werkzaamheden. 

 

 

Bouwplannen SCAL-Locatie Rooseveltstraat

Per 2 mei 2022 verhuist het SCAL naar Rooseveltstraat 18 om plaats te maken voor het nieuwbouwproject BLEI

Informatie over de bouwplannen op de SCAL-Locatie vindt u op bleileiden.nl

 

 

 

 

Nieuwbouwproject BLEI

BLEI wordt een stoer nieuwbouwcomplex met ruimte voor wonen, werken én veel groen. Wonen zonder aardgas, met zonnepanelen en regenwater dat wordt opgevangen. Trapsgewijs gebouwd als een hoek, met groene dakterrassen om een binnentuin van maar liefst 1.875 m². Onder dit groene hart liggen een parkeergarage en een grote fietsenstalling.De ambitie is om van de binnentuin een klein ecosysteem te maken. Met onder meer vogelbadjes, vogelnestjes, insectenhotels, bijenstenen en een diversiteit aan planten speciaal voor vogels, insecten en vlinders. bleileiden.nl