Nieuwsbrief

Beste Vlietpoortbewoners en leden van de Wijkvereniging Vlietpoort,       

 

Vacature

In het bestuur van de wijkvereniging¬†zal¬†na de volgende ALV in maart 2023 een vacature¬†ontstaan. Helaas heeft¬†Petra Helsloot besloten haar bestuurstaken neer te leggen.¬†(Gelukkig blijft zij wel actief in de wijk)ūüėä.¬†We zijn blij met elke nieuwe¬†aanmelding om¬†het bestuur¬†te¬†komen versterken. Onze voorkeur gaat uit naar een bewoner uit de Herman Kleibrinkstraat, zodat we voldoende spreiding¬†en ‚Äėfeeling‚Äô¬†hebben in de wijk.¬†Heb je zin om een bijdrage te leveren¬†aan de leefbaarheid en gezelligheid in de wijk,¬†en vind je het o.k. om zo‚Äôn 3 tot¬†max¬†4 keer per jaar een vergadering bij te wonen, meld je dan¬†aan¬†bij¬†info@vlietpoort.nl

 

Vlietzone  Praat mee!

Vlietzone-Midden¬†www.leiden.nl/vlietzone-midden¬†is¬†het gebied tussen het nieuwe Combibad met IJshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg. De gemeenteraad heeft besloten dat dit gebied een klein bedrijventerrein wordt. De bedoeling is dat hier de nieuwe gemeentewerf (stadswerf) komt, ter vervanging van de twee huidige werven in de stad. De gemeente onderzoekt ook of hier een verdeelstation van Liander kan komen, dat nodig is voor de groeiende elektriciteitsvraag. Verder zal er een parkeerterrein komen, dat zowel de werknemers en bezoekers van de bedrijven als bezoekers van IJshal en Combibad kunnen gebruiken. De stadswerf, een verdeelstation en een parkeerterrein zullen naar verwachting een aanzienlijk deel van het gebied vullen.¬†De gemeente heeft¬†tijdens een recente vergadering¬†de aanwezigen gevraagd hun wensen en idee√ęn te delen via het digitale participatieplatform van de gemeente Leiden:¬†doemee.leiden.nl.¬†Tevens zijn wij,¬†Wijkvereniging Vlietpoort,¬†apart¬†gevraagd om¬†hen¬†voor 15 december¬†te informeren over:

  • Welke onderwerpen leven het meest bij bewoners, wat baart bewoners het meeste zorgen?
  • Op welke wijze willen bewoners in volgende fasen van het project betrokken zijn en/of ge√Įnformeerd worden.¬†

Wij hebben onderstaande al kenbaar gemaakt, mocht u hier aanvullingen op hebben, dan horen wij het graag per email voor 12 december aan onze secretaris bonestroo@casema.nl

verkeersafwikkeling- er is al zo’n hoge verkeersdruk; geen geluid- en stankoverlast; groene zoom aan het Delftse Jaagpad tussen pad en sloot moet in stand blijven; geen onderbreking/doorbreking van het (historische) Delftse Jaagpad wandelpad langs de Vliet; geen toename fijnstof/stikstof; bewonersparticipatie gewenst bij de uitwerking van de plannen. 


Lammenschansplein herinrichting

Bestuursleden Jan Cannoo en Hans Smit hebben namens de Wijkvereniging de bijeenkomst over voortgang Rijnlandroute en inrichting Lammenschansplein bijgewoond. Dit ging veelal om groencompensatie: weghalen bomen en elders terug planten. Bekijk deze mooie site over het plein!

http://www.rijnlandrouteinbeeld.nl/#Overzicht_Lammebrug/Toekomstige_situatie/

Aquathermie thermische energie uit oppervlakte- (TEO), afval- (TEA), drinkwater (TED)

Onze wijk ligt in Leiden Zuid-West, het gebied in Leiden dat als eerste van het gas gaat (2035). Doordat de wijk aan twee kanten wordt begrensd door oppervlaktewater (Trekvliet en Vliet) en bovendien een eigen binnenhaven heeft, is TEO (warmte uit oppervlaktewater) het onderzoeken waard. Daarnaast ligt de wijk relatief dicht bij de afvalwaterzuivering, waardoor TEA (uit afvalwater) ook een optie lijkt. Net als TED (uit drinkwater), aangezien er een enorme drinkwaterleiding van Dunea langs de wijk loopt.

De¬†wijkvereniging wil¬†het bedrijf Infinitus een project onderzoek laten¬†uitvoeren¬†ter verkenning van de haalbaarheid van aquathermie in de Vlietpoort.¬†Voor dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie¬†en zodoende zijn er geen kosten aan verbonden voor de wijkvereniging.¬†De Provincie stelt als eis aan de financiering dat de resultaten publiek worden gemaakt, daar is geen bezwaar tegen.¬†Voor vragen kunt u terecht bij Hein Griffioen of¬†(in de Toren) bij¬†Wim Jan Tr√ľgg (VvE Toren¬†met portefeuille duurzaamheid).¬†Een spannend en innovatief project. Wordt vervolgd.

Voedselbank

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken en dat betekent dat onze jaarlijkse actie voor de Voedselbank weer van start gaat. Van 1-15 december kunt u uw donaties doneren in de bakken 
     
‚Äʬ†Op de 1e verdieping van de Toren
‚ÄĘ Hoekhuis Herman Kleibrinkstraat 2
‚ÄĘ Werkstudio Kunstproef, DelftseJaagpad 4Nieuwjaarsborrel

Alle leden van de Wijkvereniging (en dat is bijna iedereen in de wijk, u kunt op elk moment lid worden) zijn uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar bij Werkstudio Kunstproef, Delftse Jaagpad 4, op zondag 15 januari van 17.00-19.00 uur. Gezellig! 

Wij wensen u warme feestdagen
en tot ziens op de Nieuwjaarsborrel!Hein Griffioen, voorzitter (DJ 2)
Arjen Bonestroo, secretaris (EK 6)
Hans Smit, penningmeester (DJ 4)
Jan Cannoo, algemeen bestuurslid (woonboot)
Petra Helsloot, algemeen bestuurslid (HK 2)
Marijke Verplancke, algemeen bestuurslid (DJ 11)

 

Beste Vlietpoortbewoners en leden van de Wijkvereniging Vlietpoort,       

 

Vacature

In het bestuur van de wijkvereniging¬†zal¬†na de volgende ALV in maart 2023 een vacature¬†ontstaan. Helaas heeft¬†Petra Helsloot besloten haar bestuurstaken neer te leggen.¬†(Gelukkig blijft zij wel actief in de wijk)ūüėä.¬†We zijn blij met elke nieuwe¬†aanmelding om¬†het bestuur¬†te¬†komen versterken. Onze voorkeur gaat uit naar een bewoner uit de Herman Kleibrinkstraat, zodat we voldoende spreiding¬†en ‚Äėfeeling‚Äô¬†hebben in de wijk.¬†Heb je zin om een bijdrage te leveren¬†aan de leefbaarheid en gezelligheid in de wijk,¬†en vind je het o.k. om zo‚Äôn 3 tot¬†max¬†4 keer per jaar een vergadering bij te wonen, meld je dan¬†aan¬†bij¬†info@vlietpoort.nl

 

Vlietzone  Praat mee!

Vlietzone-Midden¬†www.leiden.nl/vlietzone-midden¬†is¬†het gebied tussen het nieuwe Combibad met IJshal en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg. De gemeenteraad heeft besloten dat dit gebied een klein bedrijventerrein wordt. De bedoeling is dat hier de nieuwe gemeentewerf (stadswerf) komt, ter vervanging van de twee huidige werven in de stad. De gemeente onderzoekt ook of hier een verdeelstation van Liander kan komen, dat nodig is voor de groeiende elektriciteitsvraag. Verder zal er een parkeerterrein komen, dat zowel de werknemers en bezoekers van de bedrijven als bezoekers van IJshal en Combibad kunnen gebruiken. De stadswerf, een verdeelstation en een parkeerterrein zullen naar verwachting een aanzienlijk deel van het gebied vullen.¬†De gemeente heeft¬†tijdens een recente vergadering¬†de aanwezigen gevraagd hun wensen en idee√ęn te delen via het digitale participatieplatform van de gemeente Leiden:¬†doemee.leiden.nl.¬†Tevens zijn wij,¬†Wijkvereniging Vlietpoort,¬†apart¬†gevraagd om¬†hen¬†voor 15 december¬†te informeren over:

  • Welke onderwerpen leven het meest bij bewoners, wat baart bewoners het meeste zorgen?
  • Op welke wijze willen bewoners in volgende fasen van het project betrokken zijn en/of ge√Įnformeerd worden.¬†

Wij hebben onderstaande al kenbaar gemaakt, mocht u hier aanvullingen op hebben, dan horen wij het graag per email voor 12 december aan onze secretaris bonestroo@casema.nl

verkeersafwikkeling- er is al zo’n hoge verkeersdruk; geen geluid- en stankoverlast; groene zoom aan het Delftse Jaagpad tussen pad en sloot moet in stand blijven; geen onderbreking/doorbreking van het (historische) Delftse Jaagpad wandelpad langs de Vliet; geen toename fijnstof/stikstof; bewonersparticipatie gewenst bij de uitwerking van de plannen. 


Lammenschansplein herinrichting

Bestuursleden Jan Cannoo en Hans Smit hebben namens de Wijkvereniging de bijeenkomst over voortgang Rijnlandroute en inrichting Lammenschansplein bijgewoond. Dit ging veelal om groencompensatie: weghalen bomen en elders terug planten. Bekijk deze mooie site over het plein!

http://www.rijnlandrouteinbeeld.nl/#Overzicht_Lammebrug/Toekomstige_situatie/

Aquathermie thermische energie uit oppervlakte- (TEO), afval- (TEA), drinkwater (TED)

Onze wijk ligt in Leiden Zuid-West, het gebied in Leiden dat als eerste van het gas gaat (2035). Doordat de wijk aan twee kanten wordt begrensd door oppervlaktewater (Trekvliet en Vliet) en bovendien een eigen binnenhaven heeft, is TEO (warmte uit oppervlaktewater) het onderzoeken waard. Daarnaast ligt de wijk relatief dicht bij de afvalwaterzuivering, waardoor TEA (uit afvalwater) ook een optie lijkt. Net als TED (uit drinkwater), aangezien er een enorme drinkwaterleiding van Dunea langs de wijk loopt.

De¬†wijkvereniging wil¬†het bedrijf Infinitus een project onderzoek laten¬†uitvoeren¬†ter verkenning van de haalbaarheid van aquathermie in de Vlietpoort.¬†Voor dit onderzoek wordt subsidie aangevraagd bij de Provincie¬†en zodoende zijn er geen kosten aan verbonden voor de wijkvereniging.¬†De Provincie stelt als eis aan de financiering dat de resultaten publiek worden gemaakt, daar is geen bezwaar tegen.¬†Voor vragen kunt u terecht bij Hein Griffioen of¬†(in de Toren) bij¬†Wim Jan Tr√ľgg (VvE Toren¬†met portefeuille duurzaamheid).¬†Een spannend en innovatief project. Wordt vervolgd.

Voedselbank

De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken en dat betekent dat onze jaarlijkse actie voor de Voedselbank weer van start gaat. Van 1-15 december kunt u uw donaties doneren in de bakken 
     
‚Äʬ†Op de 1e verdieping van de Toren
‚ÄĘ Hoekhuis Herman Kleibrinkstraat 2
‚ÄĘ Werkstudio Kunstproef, DelftseJaagpad 4Nieuwjaarsborrel

Alle leden van de Wijkvereniging (en dat is bijna iedereen in de wijk, u kunt op elk moment lid worden) zijn uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar bij Werkstudio Kunstproef, Delftse Jaagpad 4, op zondag 15 januari van 17.00-19.00 uur. Gezellig! 

Wij wensen u warme feestdagen
en tot ziens op de Nieuwjaarsborrel!Hein Griffioen, voorzitter (DJ 2)
Arjen Bonestroo, secretaris (EK 6)
Hans Smit, penningmeester (DJ 4)
Jan Cannoo, algemeen bestuurslid (woonboot)
Petra Helsloot, algemeen bestuurslid (HK 2)
Marijke Verplancke, algemeen bestuurslid (DJ 11)