Beste Vlietpoortbewoners en leden van de Wijkvereniging Vlietpoort,

 

ALV

Dank voor uw aanwezigheid tijdens onze recente ALV in mei.
Mevrouw Joemrati, omgevingsmanager Rijnlandroute bij de Provincie Zuid Holland heeft ons uitgebreid toelichting gegeven op de voortgang van de Rijnlandroute en wat dit voor onze wijk betekent. In de notulen meer hierover. De notulen zullen naar de leden worden gestuurd. 

https://rijnlandroute.nl/wat-gebeurt-er-in-2022-bij-de-europaweg/

 

Website

www.vlietpoort.nl is online. De website is in ontwikkeling, dus neem regelmatig een kijkje.

Tips en ideeën zijn altijd welkom. Stuur uw ideeën, wijkinformatie, foto’s naar info@vlietpoort.nl

 

Vergroening in de wijk

Zoals u hebt gezien zijn in de Elly Kerckhofskade ‘boomspiegels’ aangelegd en een geveltuin!

Een drietal bewoners hebben de boomspiegels en geveltuin ‘geadopteerd’ en zorgen ervoor dat deze er goed uit blijven zien: met dank 😊

Binnenkort komen er op het Delftse Jaagpad ook boomspiegels. Op deze manier proberen we de wijk op te fleuren en een mooie gezellige uitstraling te geven.

 

De plantenbakken langs de haven worden beplant, gesnoeid, onderhouden en/of vervangen door de ‘wijkvereniging-tuinman’. Echter we zoeken nog bewoners die de planten in de bakken regelmatig water willen geven en onkruid willen wieden en die mee willen helpen met de verzorging van de boomspiegels. Kunt en wilt u uw steentje bijdragen aan het verzorgen van het groen in de wijk? Laat het ons weten info@vlietpoort.nl

 

Schone wijk

Tijdens de ALV zijn aan een aantal bewoners de knijpers-met-vuilniszakhouder overhandigd zodat afval gemakkelijk kan worden opgeruimd tijdens een wandelingetje rond de wijk. De voorzitter zal de overgebleven knijpers aan de ondernemers van de Mary Beystraat aanbieden om hen aan te moedigen ook de straat schoon te houden. 

 

Zomerfeest (BBQ)

Het jaarlijkse zomerfeest voor de leden van de wijkvereniging, zal plaatsvinden op zaterdag 27 augustus vanaf 17.00 uur. De locatie is zoals gewoonlijk bij de haven. De wijkvereniging regelt 2 barbecues, vlees, sauzen, drankjes, wijn, bier en sta-tafels. We vragen u om salades & stokbrood mee te nemen om te delen. En om voor uw eigen bord, bestek en glas te zorgen.
Graag aanmelden via info@vlietpoort.nl vóór zaterdag 21 augustus, met vermeldig van adres en aantal personen.
Bent u nog geen lid en wilt u graag komen, u bent lid voor slechts €20,- per huishouden.

Tot ziens op de barbecue en voor nu een fijne zomer!

 Hein Griffioen, voorzitter (DJ 2)
Arjen Bonestroo, secretaris (EK 6)
Hans Smit, penningmeester (DJ 4)
Jan Cannoo, algemeen bestuurslid (woonboot)
Petra Helsloot, algemeen bestuurslid (HK 2)
Marijke Verplancke, algemeen bestuurslid (DJ 11)