Gebruiksinstructies handlier brug

Contact persoon Chris Verplancke Herman Kleibrinkstraat 36

  1. Controleer voor gebruik of de lier in goede staat is.
  2. Controleer of de staalkabel geen rafels heeft en goed op alle schijven draagt.
  3. Controleer of de borgingen van het brugdek vrijgegeven zijn en de slagbomen gesloten.
  4. Plaats de handle op de lier. Hoe verder het handvat naar buiten staat hoe lichter en langzamer u kunt draaien. Hoe verder het handvat naar binnen staat hoe zwaarder en sneller u kunt draaien.
  5. Voor oplieren draait u de handle ↑.
  6. Voor vieren draait u de handle ↓.
  7. Draai rustig maar constant de brug naar de gewenste hoogte.
  8. Na passeren draait u rustig en met constante snelheid de lier weer naar beneden. Let op: De lier is voorzien van een automatische rem. Deze wordt niet aangesproken indien u rustig en constant draait!
  9. Zet de slagbomen weer omhoog en breng de vergrendelingen in het brugdek weer aan.