Vergaderstukken ALV 25 april 2018

Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering staat gepland op 25 april. We zijn dit jaar weer te gast bij Prodeba op het Delftse Jaagpad 1. Het bestuur zal verslag doen van de activiteiten van het jaar 2017, de financiële situatie en de begroting voor 2018. De stukken daarvoor zijn hieronder te vinden.

jaarverslag wijkvereniging 2017

Agenda ALV 25 april 2018

Notulen ALV Wijkvereniging Vlietpoort 190917

Concept notulen ALV Wijkvereniging Vlietpoort dd 28-3-17

Exploitatie en balans 2017

verslag kascommissie 2017