Vergaderstukken ALV

verslag ALV Vlietpoort 23 maart 2016

verslag ALV Vlietpoort 2015

notulen ALV 2014

Jaarverslag 2014 bestuur Wijkvereniging Vlietpoort

Agenda ALV Vlietpoort 1 april 2015

exploitatie 14

balans 14

uitkomst enquete

verslag_ALV_04042012

uitnodiging ALV 2013

agenda ALV 2013

EXPLOITATIE WIJKVERENIGING VLIETPOORT

BALANS WIJKVERENIGING VLIETPOORT