Wijziging bestemmingsplan 2012

Wijziging bestemmingsplan en vastleggen van de huidige situatie. 2012

kort samengevat:

*het stukje waarop wij wonen van geen archeologische waarde of verwachting is en dat er daarom in het bestemmingsplan geen regels zijn opgenomen ter bescherming van archeologische (verwachtings) waarden.

* aan weerszijden van de Voorschoterweg een geluidszone met een breedte van 350 m aanwezig is, dat deze geluidszone het volledige plangebied beslaat, de aanwezige wegen gelijk blijven en er geen nieuwe woningen in het plangebied mogelijk worden gemaakt.

* het terrein waarop zwembad de Vliet is gelegen, is geoormerkt met de bestemming “sport”. conclussie: Mocht het zwembad tzt verdwijnen, dan is er dus een wijziging van het bestemmingsplan nodig om daar woningen te kunnen plaatsen.

* De Leidse parkeerstrategie zet in op ontlasting van de (binnen)stad en opvang aan de stadsrand (P+R, transferia), zoals dat ook geldt voor de realisering van ontbrekende schakels in het rand- (A4-A44) en ring- (Kanaalweg, via Zijldijk) wegenstelsel op langere termijn. Verder worden er maatregelen genomen om vreemdparkeren in woonwijken rondom de binnenstad tegen te gaan met behulp van blauwe zones. Rondom station Lammenschans is dit vrij recent al gebeurd. Concreet kan dit beteken dat”ons” parkeerterrein in toenemende mate door forensen zal worden gebruikt.

* Verder wonen wij als ik het goed zie in een “gemengd gebied”, wat zoveel wil zeggen als “gebied waar al enige hinder is van bedrijven of infrastructuur” Als dat klopt, zou dit betekenen dat de minimale afstand tussen waterzuivering en Vlietpoort 200 meter bedraagt.  Ik heb het niet nagemeten, maar ik gok zomaar dat zij op grond van de aanbevelingen in de handreiking “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, in theorie de mogelijkheid zouden hebben om uit te breiden.

En verder staat er natuurlijk in hoe hoog je schutting ed mag zijn, Voor degenen met verbouwplannen; som ik de meest relevante bepalingen nog even op:

·         De diepte van een erker, balkon, luifel of portaal mag niet meer bedragen dan 1,5 m.

·         De afstand tot de openbare weg mag niet minder bedragen dan 2 m.

·         De bouwhoogte van een balustrade op een balkon mag niet meer bedragen dan 1,20 m vanaf de bovenkant vloer van het balkon.

·         De breedte van een portaal mag niet meer bedragen dan 50% van de breedte van de voorgevel van het gebouw binnen het bouwvlak.

·         De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van het gebouw binnen het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1 m.

Hartelijke groet, namens het wijkbestuur,

Marcella Vantol

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.