Contributie 2012

Aan alle woningbezitters en huurders van de Herman Kleibrinkstraat, Elly Kerckhoffskade en het Delftse Jaagpad:

Zoals u in de notulen van de laatste ALV van de Wijkvereniging  Vlietpoort  heeft kunnen lezen is de contributie over 2012, net als het voorgaande jaar €20

Ook kunt u in het verslag lezen wat er zoal met uw contributiegeld gedaan wordt. De begroting 2012 en de balans ult 2011 worden met dit mailtje meegestuurd.

Een vriendelijk verzoek aan u om het bedrag van €20 over te maken op:

Rekening 5983662 tnv Wijkvereniging Vlietpoort

Hoe meer betalende leden er zijn, hoe meer wensen wij kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,

Ineke Tunderman

Penningmeester wijkvereniging Vlietpoort

Reacties zijn gesloten.