Begroting 2012

 

rek 11 begr 12
* organisatie 151,88 110
groen 91,69 120
** kerstaktiviteiten 390,1 210
*** aflossing Kerstboomstandaard 175 100
barbecue 889,44
**** onvoorzien 60
tekort -88,11
totaal kosten 1610 600
bewonersbijdragen 600 600
barbecue-inkomsten 1010
1610
Toelichting begroting 2012

  • * KvK 2010 en éénmalig boekenbon zitten bij rek.
  • **Er worden nieuwe lampjes aangeschaft in 2012.
  • ***Totale kosten kerstboomkruis €475. Te betalen in termijnen: in 2011 €175, daarna nog 3 termijnen van€100.
  • ****We begonnen in 2012 met een onverwachts ijsfestjin: kosten €32,12.
BALANS ULT 2011
activa passiva
bankrek 428,39
kerstboomstandaard 300 lening tbv kerstboomstandaard 300
vooruitbet. bewonersbijdrage 20
reserve ult 2011 408,39
728,39 728,39
Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.