Rijnlandroute 20-05-2012

College van GS

Statenleden

cc. projectgroep Rijnlandroute

Van wijkvereniging Vlietpoort

werkgroep Rijnlandroute

cc: gemeenteraad van Leiden

dd 20 mei 2012

ond: Rijnlandroute

Geacht college en leden van Provinciale Staten,

Zoals u bekend is onze wijkvereniging al geruime tijd betrokken bij inspraak en overleg met betrekking tot de keuze voor de Rijnlandroute. Via diverse kanalen zijn wij op de hoogte gebracht van het voornemen van GS te kiezen voor de variant “zoeken naar Balans optimaal”

Wij zien veel in de keuze van GS voor de variant rond Stevenshof en door Voorschoten omdat ook wij al eerder grote twijfel geuit hebben ten aanzien van robuustheid op lange termijn van de Churchill avenue en de gewenste in- en uitvoegbewegingen in het licht van de tunnelwet. Deze mening van ons is mede gebaseerd op de landschappelijke inpassing van de tracédelen Voorschoten en Stevenshof, zoals wij die gezien hebben. Die verbetering voegt veel goeds toe aan de oplossing.

Wij betreuren wel dat niet direct is overgegaan tot de oorspronkelijk beoogde W4 oplossing, die een nog robuustere lange termijn oplossing biedt voor het doorgaande Oost-West verkeer.

Wij zijn echter ontsteld over het feit dat de zgnd bypass, zonder enige vergelijkbare landschappelijke inpassing, op een fooi na, gehandhaafd is. Onze bezwaren tegen deze oplossing zijn de volgende :

Voor onze wijk:

–          Door de bypass wordt de hoefijzer van verkeersstromen rond onze wijk aangevuld tot een complete cirkel. Wij komen op een verkeersplein te wonen.

–          De congestie, die wij dagelijks ervaren op de wegen en op het water rond onze wijk door de kruising van scheepvaart en wegverkeer wordt nog meer onoplosbaar door het aanleggen van een tweede brug op enige afstand van de Lammebrug.

Voor de beslissing in wijder verband:

–          De afwikkeling van het lokale verkeer van in de Leidse regio moet beoordeeld worden in het resterende verkeer op de Churchilllaan, de geplande  rondweg Oost alsmede de afwikkeling van het verkeer van en naar Voorschoten naar de A4;

–          Het totaal van deze stromen vraagt om een herstructurering van Lammenschansplein inclusief de kruising met het Rijn-Schiekanaal, die beter in een doortimmerd plan opgepakt kan worden met een gedeeltelijke tunnel, gedeeltelijke brug oplossing op de plek van de huidige Lammebrug of wellicht een verdubbeling van die brug. Ook is denkbaar dat er een alternatieve aansluiting op de A4 wordt onderzocht, bijvoorbeeld de aansluiting van de N11 op de Kanaalweg. Ook daardoor wordt de bypass overbodig;

–          Het budget, dat bestemd is voor de bypass, kan als startbudget voor die totaaloplossing gebruikt worden;

–          Wanneer Voorschoten zich onbuigzaam opstelt ten aanzien van aansluiting van het Voorschotense verkeer op de Rijnlandroute Oost-West verbinding, waarom zou de gemeente Leiden dan dat probleem in de schoenen van zijn inwoners willen schuiven;

Wij zullen graag gebruik maken van de gelegenheid om onze visie toe te lichten op de komende bijeenkomsten.

Namens de wijkvereniging,

Pieter Paul Spoek

Delftse Jaagpad 29

2324AA Leiden

Mob 06-46134491

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.