Persbericht provincie Zuid Holland

Verder met RijnlandRoute na steun Kamer

De provincie Zuid-Holland kan verder met de aanleg van de RijnlandRoute nu ook de Tweede Kamer vannacht achter het besluit van Provinciale Staten is gaan staan. De Kamer stemde met ruime meerderheid in met de toekenning van het gebiedsbudget voor RijnlandRoute en HOV-NET Zuid-Holland Noord. Dit budget is nodig om de nieuwe verbinding van Katwijk naar de A4 aan te leggen en te starten met Hoogwaardig Openbaar Vervoer in de regio Holland Rijnland.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “Ter hoogte van Katwijk is een oost-westverbinding noodzakelijk, automobilisten doen er nu in de spits soms een uur over om dwars door Leiden naar de A4 te rijden. Deze reistijd brengen we terug naar 9 minuten.”

De RijnlandRoute ontlast de verkeersdruk op de A4, de A44 en de bestaande dwarsverbindingen tussen deze rijkswegen. Ook is de weg nodig voor ontwikkeling van de economische potentie van de regio Holland Rijnland. Daarnaast is deze weg een voorwaarde om de nieuwe woonlocatie Nieuw Valkenburg te kunnen ontwikkelen. Goede inpassing van de weg is noodzakelijk. “We zijn ons er zeer van bewust dat de weg grote impact heeft op mens en omgeving. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid om de weg zo optimaal mogelijk in te passsen. Dat doen we met een fors pakket aan bovenwettelijke inpassingsmaatregelen van ongeveer € 220 miljoen. Over de inzet daarvan gaan we komende tijd uitgebreid in overleg met de regio, gemeenten en bewoners”, aldus De Bondt.

Op 15 mei namen Gedeputeerde Staten het besluit voor het tracé van de RijnlandRoute. Provinciale Staten stemden daar op 27 juni mee in. Nu ook de Tweede Kamer in ruime meerderheid achter het besluit staat kan de provincie met het gebiedsbudget van € 722 miljoen voor de RijnlandRoute en het HOV-NET Zuid-Holland Noord de bereikbaarheid van de regio fors te verbeteren en kan de schop zo snel mogelijk de grond in.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.